ERREKLAMAZIOAK- RECLAMACIONES

ERREKLAMAZIOAK ETA IRADOKIZUNAK

Hau izango da Zamudioko eskolan erreklamazioak edo eta iradokizunak egiteko jarraitu beharreko prozedura.

 

ERREKLAMAZIO / IRADOKIZUN         PROZEDURA
IKASLEEI BURUZKOAK
1.    Zuzenean irakasle-tutorearekin hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua eskatuta.
2.    Zuzendaria edo ikasketa buruarekin  hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua eskatuta.
3.    Zuzendaria edo ikasketa buruak irakaslearekin hitz-egingo du.
4.    Zuzendaria edo ikasketa buruak eta irakasle tutoreak  erreklamazioa jarri duenarekin hitz-egingo du.
5.    Ikuskaritzarekin hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua eskatuta.
6.    Denok elkarrekin hitz-egingo dugu
IRAKASLEEI BURUZKOAK
7.    Zuzenean irakasle-tutorearekin hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua eskatuta.
8.    Zuzendaria edo ikasketa buruarekin  hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua eskatuta.
9.    Zuzendaria edo ikasketa buruak irakaslearekin hitz-egingo du.
10. Zuzendaria edo ikasketa buruak eta irakasle tutoreak  erreklamazioa jarri duenarekin hitz-egingo du.
11. Ikuskaritzarekin hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua eskatuta.
12. Denok elkarrekin hitz-egingo dugu
FAMILIEI BURUZKOAK
13. Irakasle-tutoreak  familiarekin hitz-egingo du aldez aurretik bilera ordua adostuta
14. Zuzendariak edo ikasketa buruak familiarekin hitz-egingo du aldez aurretik bilera ordua adostuta .
15. Ikuskaritzak familiarekin hitz-egingo du aldez aurretik bilera ordua adostuta.
16. Denok elkarrekin hitz-egingo dugu
JANTOKIARI BURUZKOAK
17. Jantokiko arduradunarekin hitz- egingo da aldez aurretik bilera ordua adostuta
18. Zuzendariarekin hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua adostuta
19. Ikuskariarekin hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua adostuta.
20. Denok elkarrekin hitz-egingo dugu
BESTE ZERBITZUEI BURUZKOAK
21. Zuzendariarekin hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua adostuta
22. Ikuskariarekin hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua adostuta.
23. Denok elkarrekin hitz-egingo dugu

Ahozko erreklamazioak egiten direnean akta jasotzen da  eta idatziz gordetzen da.

Erantzuna  erreklamazioaren arabera izan daiteke.

Batzuetan momentuan edota gehien jota aste bat.

Idatzizko erreklamazioak egiteko eredua da zuzendariaren bulegoan.

ERREKLAMAZIOGILEAREN DATUAK

IZEN-ABIZENAK:

Helbidea:

Nortasun agiria:

ERREKLAMAZIOAREN ARRAZOIAK:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

ERREKLAMAZIOAREN HELBURUA:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________-n, 20___ko _______________-ren    _____-an

Izp.:

 

 

D./Dª___________________________, mayor de edad, con Documento Nacional de Identidad número _______________, y con domicilio, a efectos de comunicaciones, en ________________ (ciudad),  C./Pza. ________________, número__________, piso_______ letra______________, y código postal _____________

DECLARA:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(Descripción de los hechos que dan lugar)

 

SOLICITA:

______________________________________________________________

El inicio de la actuación que permita comprobar los hechos declarados

En _________________ a ___________

Fdo.: __________________________________

(Firma de la persona que emite la reclamación)

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s